Tag Archives: QR codes

Hvor mange QR-koder har du scannet i dag?

Der er ingen tvivl om, at vi alle bruger vore mobiltelefoner mere og mere til at hente information på nettet, til at tage billeder og til at dele oplysninger med vore venner. Men nogle teknologi-begejstrede pressemeddelelser kan man godt tillade sig at læse lidt kritisk.

For leden refererede flere medier (her Markedsføring og DDF) en frisk undersøgelse, der viste, at “28 % af danskerne har scannet en QR-kode.” En af disse prik-mønstrede små firkanter, som sidder i hjørner af annoncer, plakater eller klistermærker.

QR-kode der henviser til www.ernstpoulsen.com

Du kan lave dine egne QR koder, f.eks. på http://korturl.dk. Hvis du scanner denne QR-koder kommer du via korturl.dk til http://www.ernstpoulsen.com.

QR-koder fungerer egentlig som en grafisk URL, og grundideen er, at man i stedet for at indtaste URL’en kan scanne den med kameraet i mobilen og så hente en bestemt hjemmeside.

Nu skal statistik altid indtages med enten et gran, et gram eller et kilo salt. Denne statistik var bestilt af Grafisk Arbejdsgiverforening og udført af YouGov via internettet.

I den udsendte pressemeddelelse kunne man ikke læse mere om detaljerne i undersøgelsen, men i dele af rapporten (Hent den her)  fremgik det, at undersøgelsen var udført blandt et repræsentativt udsnit af 18-64 årige danskere.

Det smarte er selvfølgelig, at man ved at sortere de børn og gamle fra, også får afgrænset undersøgelsen til den målgruppe, der har råd til og bruger smartphones. Det betyder imidlertid, at det ikke er en undersøgelse af danskernes vaner, men af voksne i den erhvervsaktive alder. Samlet set forsvinder 40% af danskerne behændigt fra en undersøgelse af danskernes smartphone/QR-vaner.

Af undersøgelsen fremgår det også, at 37 % har svaret, at de ikke har en smartphone. Det må omvendt betyde, at 63% ejer en smartphone.

Danmarks Statistik har i 2011 også offentliggjort en undersøgelse af, hvor mange danskere der har en smartphone i husholdningen. Ifølge Danmarks Statistik er det kun 33 %, der har en smartphone i husholdningen. (*)

Nu har markedet selvfølgelig bevæget sig mellem april hvor Danmarks Statistik spurgte og oktober, hvor YouGov spurgte. Men det er næppe sandsynligt, at mængden af smartphones er fordoblet.

Hvis man antager, at Danmarks Statistik har en mere korrekt opgørelse af smartphone-ejerskab (og det er en antagelse) så skal man altså halvere tallene fra YouGov-undersøgelsen. Derudover var der de 40 %, som var udeladt af YouGov-undersøgelsen.

Reelt set kan det altså være, at kun 8-9 % af danskerne har scannet en QR-kode, og kun 6%, der har scannet mere end en gang. Forskellen i det opfattede billede er markant.

Er det mere end hver fjerde dansker, der går rundt og scanner URL med mobil-telefonen, eller er det tættere på en ud af 15?

Når man spørger til brugen af ny teknologi som – måske – er ved at bryde igennem, er det interessante ikke altid at finde ud af, om teknologien bruges af de 5 %, som tester alting, men snarere om det er en teknologi, som “alle danskere” bruger eller kommer til at bruge lige om lidt.

Efter at have læst undersøgelsen fra Grafisk Arbejdsgiverforening er spørgsmålet stadig åbent.

En indscanning af en QR-kode omsætter egentlig bare et mønster til en web-adresse. For brugerne står valget mellem at indtaste for eksempel m.jp.dk på mobilen med at Åbner QR-scanner APP’en og scanne sig frem til samme hjemmeside.

QR-koden kan sikkert hjælpe i de tilfælde, hvor man ikke kan skaffe sig en kort URL. Det er også sandsynligt, at næsten alle har en smartphone – inden for et par år, og måske også sandsynligt at kvaliteten af QR-kode-scannere bliver bedre end den er nu – og at en pæn del af brugerne får installeret en QR-Scanner APP.

Jeg gentager: Der er ingen tvivl om, at mobilen kommer til at udgøre en stadigt større del af vores forbrug af nye medier. Men QR-koder – well – jeg ville nok supplere med en kort mobil-URL et stykke tid endnu. Den er så dejlig hurtig at taste og så nem at forstå.

Men, alt det der statistik er kedeligt. Her er den morsomme måde at kommentere QR-koder på:

– 0 –
Detaljer om de to statistikker
(*) Forskellen mellem de to undersøgelser er sandsynligvis endnu større. Danmarks Statistik har spurgt om folk har en smartphone i husholdningen, mens YouGov har spurgt til om den enkelte person har en smartphone. Hvis Danmarks Statistik havde spurgt til, om den enkelte person ejede en smartphone, ville andelen der svarede ja sikkert have været endnu lavere.

Danmarks Statistik har spurgt de 16-74 årige, hvor YouGov har spurgt de 18-64 årige. Det er svært at afgøre, hvad det betyder for forskellen mellem de to undersøgelser. Det kan nemt være, at de 16-18 årige (2 årgange) har højere smartphone-ejerskab end gennemsnitte (hvis de har råd), men det er ret sandsynligt, at de 64-74 årige (10 årgange) har færre smartphones end gennemsnittet. Samlet set vil det betyde, at YouGov-undersøgelsen sandsynligvis overdriver smartphone-ejerskabet. Det har jeg dog ikke medtaget i kommentaren ovenfor, da usikkerheden er stor.